Yeni Üyelik

Aşağıdaki bilgileri doldurup sisteme üye olabilirsiniz.

Yeni Üyelik BilgileriAdres Bilgileriİş / Meslek BilgileriUyarı

Yeni Üye Başvurusu doldurulurken tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Çalışma konusu bölümünde; ayrıntılı bilgi verilecek, inceleme, araştırma, genel, merak gibi ifadeler, çalışma konusu hakkında yeterli bilgi vermediğinden bu tür başvurular kabul edilmeyecektir.

Çalışma konusunun aşağıda verilen örneklerdeki gibi açık ifadeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Uzmanlık, Doktora tezinde/makalede kullanmak üzere, 17. yy Osmanlı-Rus İlişkilerini ele alan eserler incelenecektir.

Özel bir çalışma için faydalı bitkiler konusunda bir kitap yayınlamak üzere bu konudaki yazma eserlerden gerekli bölümlerin çevirisi yapılacaktır.

16 yy. ciltleme sanatına ilişkin olarak makale yazmak üzere, gerekli eserlerden örnekler temin etmek

Eserlerin listesi bölümünde; Başvuru sahibince konuyla ilgili meydana getirilmiş kitap, makale, rapor, tez vb. yayınlar yazılmalıdır

İlgili mevzuatın üçüncü maddesi gereği eserlerden yararlanılarak yapılan çalışma sonucunda kitap, makale, tez, rapor hazırlanması halinde, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na söz konusu çalışmadan bir nüsha verilmesi zorunludur.

© Türkiye Yazma Eserler Kurumu