KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BEYAN VE RIZA ONAY METNİ

Yazma Kitaplar

  • Ana Sayfa
  • KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BEYAN VE RIZA ONAY METNİ

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BEYAN VE RIZA ONAY METNİ

yazmalar.gov.tr adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlarda, bu maddede sayılan kurum ve kuruluşlarca işlenmesine; yine KVKK’nın 8. Maddesinde yer alan şartlarda, bu maddede sayılan kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

© Türkiye Yazma Eserler Kurumu